Je nám ctí, že za námi stojí řada spokojených zákazníků a funkčních realizací.

ProRůst - ACSA
Údolní 53
602 00 Brno

Tel./fax: 541 145 255
info@prorust.cz

Náš tým

Reference (výběr) – zkušenosti našeho týmu

Vzdělávání

 • Uspořádáno přes 300 vzdělávacích seminářů s výborným hodnocením účastníků
 • Realizován kurz projektového řízení ve spolupráci se Společností pro projektové řízení
 • Realizován kurz projektového řízení na klíč pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně
 • Realizace kurzu projektového řízení na klíč pro českou automobilovou společnost ve spolupráci s německou vzdělávací agenturou
 • Realizována řada teambuildingových aktivit na zakázku různých organizací
 • Certifikované kurzy projektového řízení pro zaměstnance státní správy a místní samosprávy (MV ČR, Jihomoravský kraj, město Mikulov, město Kroměříž a další)
  Realizace praktických kurzů projektového řízení pro komerční sektor (ABB, Meopta a další)
  Výuka předmětu projektového řízení na Vysokém učení technickém v Brně
  Realizace certifikovaných a praktických kurzů projektového řízení pro pedagogy a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně
  Certifikované kurzy projektového řízení pro zaměstnance státní správy a místní samosprávy (MV ČR, Jihomoravský kraj, město Mikulov, město Kroměříž a další)
 • Realizace praktických kurzů projektového řízení pro komerční sektor (ABB, Meopta a další)
 • Výuka předmětu projektového řízení na Vysokém učení technickém v Brně. Realizace certifikovaných a praktických kurzů projektového řízení pro pedagogy a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně

Realizace a řízení projektů, zpracování žádostí o finance

 • Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice ve spolupráci s MŠMT, JAMU v Brně a SPŘ
 • Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe (financováno z ESF)
 • Rozvojové projekty MŠMT (Rozvoj ACSA)
 • Národní dotazníkové šetření
 • Systematizace procesu studentského hodnocení kvality
 • Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky
 • Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4

Organizace akcí

 • Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP RLZ v rámci opatření 3.2, Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, 2. výzva pro MŠMT
 • Výroční seminář s názvem Evropský sociální fond – příležitost pro vysoké školy pro MŠMT
 • Konference k využívání ESF ve vzdělávání pro MŠMT
 • Mezinárodní 20. kongres EFPSA
 • 8 ročníků konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Práce s lidmi

 • Facilitace a moderace jednání (např. pro MŠMT, Společnost pro projektové řízení, Mendelovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně, pro Vysoké učení technické v Brně, pro Bologna Experts atd.)
 • Facilitace a moderace mezinárodních jednání (v rámci projektu financovaného Mezinárodním visegrádským fondem)
 • Příprava a vedení jednání při uzavírání mezinárodních smluv
 • Moderace řady konferencí (MŠMT, …)
 • Realizace výběrových řízení (např. pro Společnost pro projektové řízení)
 • Pravidelné poskytování poradenství

Výzkumy, šetření a studie

 • Realizace Národního dotazníkového šetření studentů (14 212 respondentů ze 132 pracovišť vysokých škol v ČR) pro MŠMT ČR
 • Realizace dotazníkového šetření Studentské hodnocení kvality v rámci IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (14 113 dotazníků z veřejných vysokých škol)
 • Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky pro Mezinárodní visegrádský fond
 • Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4 pro Mezinárodní visegrádský fond
 • Systematizace procesu studentského hodnocení kvality ve spolupráci s MŠMT
 • Studie aktuálního stavu studentského hodnocení kvality v ČR a rozbor metody EFQM z pohledu zapojení studentů pro Centrum pro studium vysokého školství
 • Studie zahraničních zkušeností s podporou zájmu o technické a přírodovědné obory pro MŠMT ČR
 • Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů
 • Realizace elektronického dotazníkového šetření a specializovaného workshopu ve spolupráci se Společností pro projektové řízení v rámci akce Milník 2006
 • Pravidelná evaluace (tvorba evaluačních dotazníků a jejich vyhodnocování) námi pořádaných akcí

ICT služby

 • Vybudování unikátního komplexního informačního systému ACSA se spolehlivým databázovým zázemím a vysokým stupněm zabezpečení
 • Vedení WWW stránek Českého národního týmu Bologna Experts
 • Vývoj a realizace vlastního software pro čtení dotazníků
 • Tvorba přihlašovacích systémů a dotazníkových šetření pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) či pro Sdružení škol vyššího studia