KVALITA NABÍZENÝCH SLUŽEB

  • profesionální tým různého oborového zaměření
  • úzká spolupráce s mnoha odborníky z praxe i akademické sféry

ŘEŠENÍ DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

Projektové řízení (PŘ) nejen učíme, ale také praktikujeme:

  • kompletní zavedení PŘ ve vaší firmě
  • naplánování a realizace jednotlivých projektů
  • zavedení konkrétní metody do praxe
  • organizace akcí všeho druhu

Služby v oblasti projektového řízení

Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizace složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu využívá celou řadu metod. Stručně můžeme projektové řízení také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

V oblasti projektového řízení Vám nabízíme celou řadu služeb: